รายละเอียด ข่าวด่วน
หัวข้อข่าวด่วน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สอศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่บันทึกข่าวด่วน 25/06/2009
รายละเอียดข่าวด่วน (บรรยาย พร้อมเนื้อหา) ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สอศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตามข้อ 7 ของหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 14 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548)
ประเภทข่าว
ลักษณะข่าว
ไฟล์ประกอบ (รองรับทุกไฟล์ ที่มีขนาดไม่เกิน 50 MB) ดาวโหลดไฟล์ประกอบ ที่นี่!!!