รายละเอียด ข่าวด่วน
หัวข้อข่าวด่วน คำสั่ง สอศ.ที่27/2557แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่กคศ.รับรอง28ราย
วันที่บันทึกข่าวด่วน 07/01/2014
รายละเอียดข่าวด่วน (บรรยาย พร้อมเนื้อหา)
ประเภทข่าว 1
ลักษณะข่าว
ไฟล์ประกอบ (รองรับทุกไฟล์ ที่มีขนาดไม่เกิน 50 MB) ดาวโหลดไฟล์ประกอบ ที่นี่!!!