รายละเอียด ข่าวด่วน
หัวข้อข่าวด่วน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
วันที่บันทึกข่าวด่วน 14/08/2013
รายละเอียดข่าวด่วน (บรรยาย พร้อมเนื้อหา)
ประเภทข่าว 1
ลักษณะข่าว
ไฟล์ประกอบ (รองรับทุกไฟล์ ที่มีขนาดไม่เกิน 50 MB) ดาวโหลดไฟล์ประกอบ ที่นี่!!!