รายละเอียด ข่าวด่วน
หัวข้อข่าวด่วน เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือน/และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ1
วันที่บันทึกข่าวด่วน 22/03/2012
รายละเอียดข่าวด่วน (บรรยาย พร้อมเนื้อหา)
ประเภทข่าว 1
ลักษณะข่าว
ไฟล์ประกอบ (รองรับทุกไฟล์ ที่มีขนาดไม่เกิน 50 MB) ดาวโหลดไฟล์ประกอบ ที่นี่!!!